Szkolenia

20

Rezerwacja on-line

Powrót do listy

Młodszy ratownik WOPR

Szkolenia
Młodszy ratownik WOPR
450 zł

 

 

 

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na stopień Młodszy Ratownik WOPR i Ratownika WOPR (dwa osobne szkolenia), uprawniającego do pełnienia stażów asystenckich na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika zawodowego, a w szczególności:

 

 • samo ratownictwa;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych;
 • asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych;
 • używania podstawowego sprzętu ratowniczego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Będąc Ratownikiem:

 • RATUJESZ ŻYCIE
 • ROZWIJASZ SIĘ
 • POZNAJESZ NOWYCH LUDZI
 • MASZ ATRAKCYJNĄ PRACĘ I CIEKAWE WAKACJE

Wymagania formalne Młodszy Ratownik WOPR:

 • Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
 • Uczestnik ma być członkiem WOPR.
 • Uczestnik ma złożyć:
  pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
  zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
 • Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (można wyrobić na początku szkolenia)
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved