Szkolenia

20

Rezerwacja on-line

Powrót do listy

Ratownik WOPR

Szkolenia
Ratownik WOPR
400 zł

 

 

 

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na stopień Młodszy Ratownik WOPR i Ratownika WOPR (dwa osobne szkolenia), uprawniającego do pełnienia stażów asystenckich na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika zawodowego, a w szczególności:

 • samo ratownictwa;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych;
 • asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych;
 • używania podstawowego sprzętu ratowniczego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

 

Będąc Ratownikiem:

 • RATUJESZ ŻYCIE
 • ROZWIJASZ SIĘ
 • POZNAJESZ NOWYCH LUDZI
 • MASZ ATRAKCYJNĄ PRACĘ I CIEKAWE WAKACJE

Wymagania formalne Ratownik WOPR:

 • Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  stopień młodszego ratownika WOPR;
  ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
  do pracy w charakterze ratownika na dany rok;
  specjalną kartę pływacką;
  patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY

1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved